Everest Tax

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Begrip Omschrijving Wetsartikel Geslacht Franse vertaling Duitse vertaling Synoniem Gerelateerde woorden
               
Y
Young Innovative Company Een Young Innovative Company is een kleine vennootschap in de zin van artikel 15 W.Venn., die onderzoeksprojecten uitvoert en waar de kosten van onderzoek en ontwikkeling minstens 15% van de totale kosten bedragen. Deze vennootschappen krijgen een gedeeltelijke vrjistelling van de doorstortingsplicht wat betreft de uitbetaling van bezoldigingen voor wetenschappelijk personeel. De vennootschap mag wel niet langer dan 10 jaar bestaan voor 1 januari van het jaar waarin de vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing wordt verleend en mag bovendien niet zijn opgericht in het kader van een herstructurering, concentratie, enz. Art. 2753 WIB92 Young Innovative Company Young Innovative Company