Everest Tax

Voordelen alle aard wagen

Voordelen alle aard wagen: Als een werkgever een bedrijfswagen voor persoonlijk gebruik ter beschikking stelt van zijn werknemer of bedrijfsleider, dan is er sprake van een belastbaar voordeel alle aard in hoofde van de genieter. Het voordeel alle aard voor zo’n wagen berekent men aan de hand van de volgende formule:

Cataloguswaarde x CO2 percentage x 6/7 x coëfficiënt gebruiksduur

De cataloguswaarde wordt gevormd door de cataloguswaarde van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier en dit inclusief alle opties en werkelijk betaalde btw. Echter, verkregen kortingen, verminderingen, rabat, enz. mogen niet afgetrokken worden van deze waarde.

In de formule is het basis CO2 percentage vastgesteld op 5,5%, wat overeenkomt met de referentie-uitstoot in de tabel hieronder. De referentie-uitstoot varieert dus naargelang het gaat om een diesel- dan wel een benzinewagen. Men gaat de uitstoot van de ter beschikking gestelde wagen vergelijken met deze referentie-uitstoot:

InkomstenjaarDieselBenzine/LPG/AardgasMinimum belastbaar voordeel
2019881071.340 euro
2018861051.310 euro
201787105 1.280 euro
2016891071.260 euro
2015911101.250 euro
2014931151.250 euro
2013951161.230 euro
2012951121.200 euro

 

De veroudering en de vermindering in waarde van de wagen wordt verrekend a.d.h.v. van een correctiecoëfficient. Deze wordt toegepastdt toegepast op de cataloguswaarde:

Coëfficiënt gebruiksduur

Periode verstreken sinds 1ste inschrijving van het voertuig
(elke begonnen maand wordt in aanmerking genomen voor een volle)
Van 0 tot 12 maanden100%
Van 13 tot 24 maanden94%
Van 25 tot 36 maanden88%
Van 37 tot 48 maanden82%
Van 49 tot 60 maanden76%
Vanaf 61 maanden70%