Everest Tax

Voordelen alle aard telefoon, internet en computer

Als een werknemer of bedrijfsleider kosteloos voor privédoeleinden een telefoon (of gsm) of computer en/of internetaansluiting ter beschikking krijgt, vormt dit een belastbaar voordeel alle aard.

Tot 31 december 2017 werd het voordeel bepaald op basis van ofwel de werkelijke waarde voor de werknemer, ofwel forfaitair, ongeacht het werkelijke gebruik.

Vanaf 1 januari 2018 werd de waardering van deze voordelen gemoderniseerd. Voorheen werd immers enkel rekening gehouden met PC’s, maar nog niet met bijvoorbeeld laptop’s of tablets. Ook voor smartphone’s was nog geen forfaitaire waardering voorzien.

InkomstenjaarTablet/Gsm/Smartphone (toestel)Vast- of mobiel telefoonabonnementPc/LaptopInternetSmartphone incl. tel- & internet abonnement
201936 euro/toestel48 euro72 euro/toestel60 euro144 euro (36 + 48 + 60)
201836 euro/toestel48 euro72 euro/toestel60 euro144 euro (36 + 48 + 60)
2017werkelijke waardewerkelijke waarde180 euro60 euro/
2016werkelijke waardewerkelijke waarde180 euro60 euro/
2015werkelijke waardewerkelijke waarde180 euro60 euro/