Posts Tagged ‘voordeel alle aard’

Forfaitaire raming voordelen van alle aard

Posted on: augustus 14th, 2019 by Dimitri No Comments

De fiscus heeft altijd het standpunt ingenomen dat forfaitair geraamde voordelen van alle aard niet aangevochten kunnen worden. Het Hof van beroep te Antwerpen is nu mening toegedaan dat de belastingplichtige kan aantonen dat de waarde van het voordeel lager is dan de forfaitaire waardering.

(meer…)