Posts Tagged ‘voordeel alle aard woning’

Forfaitaire raming voordelen van alle aard

Posted on: augustus 14th, 2019 by Dimitri No Comments

De fiscus heeft altijd het standpunt ingenomen dat forfaitair geraamde voordelen van alle aard niet aangevochten kunnen worden. Het Hof van beroep te Antwerpen is nu mening toegedaan dat de belastingplichtige kan aantonen dat de waarde van het voordeel lager is dan de forfaitaire waardering.

(meer…)

Voordeel alle aard bedrijfswoning: wat met het verleden?

Posted on: april 30th, 2019 by Dimitri No Comments

In een vorig blogbericht (*) werd besproken hoe getracht werd de discriminatie bij voordelen van alle aard voor woningen weg te werken. Naar aanleiding hiervan, stelt zich de vraag wat er gebeurt met reeds gevestigde aanslagen.

(meer…)

VOORDEEL ALLE AARD WONING, de ongelijkheid weggewerkt

Posted on: oktober 18th, 2018 by Dimitri No Comments
18/10/2018

Het gratis ter beschikking stellen van een woning door een vennootschap aan de bedrijfsleider, wordt geacht een voordeel van alle aard uit te maken in hoofde van deze bedrijfsleider. Deze wordt op dit voordeel belast in de personenbelasting. Dit voordeel wordt begroot volgens  de regels vastgesteld in artikel 18, §3, 2. KB/WIB 92.

(meer…)

Gratis ter beschikking stellen van een woning door een vennootschap

Posted on: april 10th, 2018 by Alexander Delafonteyne No Comments
10/04/2018

Indien een bedrijfsleider een privé-woning – die eigendom is van zijn vennootschap – gratis bewoont, wordt de bedrijfsleider geacht een voordeel in natura te verkrijgen van zijn vennootschap.

(meer…)

Schending gelijkheidsbeginsel bij berekening voordeel alle aard woning

Posted on: juni 1st, 2016 by Alexander Delafonteyne No Comments

01/06/2016

Het hof van beroep te Gent oordeelde onlangs dat de formule die gebruikt wordt voor de waardering van het voordeel van de terbeschikkingstelling van een woning in strijd is met het grondwettelijk gewaarborgde gelijkheidsbeginsel.

(meer…)