Posts Tagged ‘startende onderneming’

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen

Posted on: mei 21st, 2019 by Dimitri No Comments

Artikel 275/10 WIB’92 voorziet de vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen. Deze vrijstelling is er gekomen om de jonge ondernemers te steunen. Via de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing krijgen deze ondernemers meer financiële ademruimte en zijn ze in staat verder te investeren.

(meer…)