Posts Tagged ‘niet-betaling BTW: Fout’

Herhaalde niet-betaling BTW: Wanneer geldt vermoeden van fout niet?

Posted on: juni 1st, 2016 by Alexander Delafonteyne No Comments

/

01/06/2016

In februari velde het hof van beroep te Antwerpen een opmerkelijk arrest. Dit in verband met de hoofdelijke aansprakelijkheid van zaakvoerders van vennootschappen voor achterstallige BTW. Doordat de herhaalde niet-betaling van de BTW het gevolg was van financiële moeilijkheden die hebben geleid tot het faillissement geldt het vermoeden van fout in hoofde van die zaakvoerder niet meer.

(meer…)