Everest Tax

Nieuwe kilometerheffing: ruimer toepassingsgebied dan Eurovignet

29/02/2016

Vanaf 1 april 2016 treedt de kilometerheffing in werking waardoor binnen- en buitenlands vrachtvervoer op de belangrijkste verkeersaders in België een heffing verschuldigd zal zijn, waarvan het tarief afhankelijk is van het gewicht en de emissieklasse. (meer…)

Tags: