Posts Tagged ‘forfaitaire bepaling’

Schending gelijkheidsbeginsel bij berekening voordeel alle aard woning

Posted on: juni 1st, 2016 by Alexander Delafonteyne No Comments

01/06/2016

Het hof van beroep te Gent oordeelde onlangs dat de formule die gebruikt wordt voor de waardering van het voordeel van de terbeschikkingstelling van een woning in strijd is met het grondwettelijk gewaarborgde gelijkheidsbeginsel.

(meer…)