Posts Tagged ‘fiscale visitatie’

Fiscale visitatie: mag de fiscus echt zomaar uw data kopiëren?

Posted on: januari 7th, 2020 by Dimitri No Comments

De fiscale visitatie, of het recht van de administratie om toegang te eisen tot de beroepslokalen van de belastingplichtige blijft voor beroering zorgen.

(meer…)

Fiscale visitatie: gemotiveerde machtiging van de politierechter vereist

Posted on: augustus 9th, 2019 by Dimitri No Comments

De fiscus heeft verschillende onderzoeksmogelijkheden. In het kader van de inkomstenbelastingen is de fiscale visitatie daar één van (art 319 WIB). De fiscus mag de toegang eisen tot de ruimten waar de belastingplichtige (vermoedelijk) werkzaamheden verricht.

(meer…)