Posts Tagged ‘fiscale maatregelen corona-virus’

Dividenduitkering in tijden van corona

Posted on: juni 19th, 2020 by Dimitri No Comments

In de plenaire vergadering van 30 april 2020 werd het wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie aangenomen. Het wetsontwerp voorziet in maatregelen o.m. op het vlak van de aanpassing van de berekening van de vermeerdering wegens geen of ontoereikende voorafbetalingen van de inkomstenbelasting.

(meer…)

Een overzicht van de fiscale maatregelen n.a.v. van het COVID-19 virus.

Posted on: maart 25th, 2020 by Dimitri No Comments

Het coronavirus houdt de hele wereld in zijn greep, en heeft de economie zo goed als lam gelegd. De overheid neemt daarom verschillende ondersteunende maatregelen. Hierbij een overzicht van de op vandaag reeds genomen fiscale maatregelen tegen de gevolgen van het corona-virus.

(meer…)