Everest Tax

Fiscale visitatie: gemotiveerde machtiging van de politierechter vereist

De fiscus heeft verschillende onderzoeksmogelijkheden. In het kader van de inkomstenbelastingen is de fiscale visitatie daar één van (art 319 WIB). De fiscus mag de toegang eisen tot de ruimten waar de belastingplichtige (vermoedelijk) werkzaamheden verricht.

(meer…)

Tags: , , ,

De Panama-papers

08/04/2016

Met de Panama-papers worden de internationale vermogensstructuren andermaal geviseerd.

(meer…)

Tags: , , , , , ,

Het Hof van Justitie dient een belangrijke mokerslag toe voor de zuivering van fiscaal onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal

Het Hof van Cassatie heeft in verschillende strafrechtelijke zaken (Antigoon-rechtspraak[1]) geoordeeld dat onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal gezuiverd kan worden, behoudens als de bewijsverkrijging is aangetast door een gebrek waardoor de betrouwbaarheid ervan wegvalt of waardoor het recht op een eerlijk proces in gevaar komt. (meer…)

Tags: , , ,