Posts Tagged ‘fiscaal statuut van de sportbeoefenaar’

Sportfiscaliteit –  het fiscaal statuut van de sportbeoefenaar

Posted on: januari 20th, 2020 by Dimitri No Comments

Het fiscaal statuut van de sportbeoefenaar wordt bepaald door verschillende afzonderlijke regimes. Dit artikel tracht een opsomming te geven van deze afwijkingen in de personenbelasting en de btw vanuit het oogpunt van de sportbeoefenaar.

(meer…)