Posts Tagged ‘erfbelasting’

Gesplitste aankoop: Raad van State vernietigt standpunt VLABEL

Posted on: november 2nd, 2018 by Dimitri No Comments
02/11/2018

De gesplitste aankoop van bv. vastgoed was jarenlang een populaire techniek om aan vermogensplanning te doen. Hierbij kochten de ouders het vruchtgebruik van bv. een appartement, en de kinderen de naakte eigendom. Deze aankoop werd dan voorafgegaan door een schenking van de aankoopprijs door de ouders aan de kinderen. Een strengere interpretatie van de wet door de FOD Financiën en VLABEL maakte deze techniek minder interessant. De Raad van State draaide recent echter de klok terug.

(meer…)