Posts Tagged ‘Bijzondere Belastinginspectie’

Fiscale amnestieregeling opgeschort na negatief advies van de auditeur bij de Raad van State

Posted on: januari 15th, 2016 by Alexander Delafonteyne No Comments

De Auditeur bij de Raad van State is van mening dat het beleid van de BBI inzake fiscale amnestie, waarbij niet-aangegeven inkomsten rechtgezet worden tegen betaling van een bepaald boete-tarief onwettig is.

(meer…)