Posts Tagged ‘belasting op onbebouwde percelen’

De gemeentelijke belasting op onbebouwde percelen

Posted on: mei 14th, 2019 by Dimitri No Comments

In 2009 trad het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid in werking. Eén van de doelstellingen was om slapende gronden te activeren. Om deze doelstelling te bereiken, kregen de gemeenten de mogelijkheid om een activeringsheffing in te voeren. Daar moeten ze rekening houden met enerzijds een aantal aanvullende bepalingen, maar anderzijds ook met dwingende bepalingen, zoals een minimumheffing.

(meer…)