Everest Tax

Disclaimer

De informatie beschikbaar op deze website is uitsluitend bedoeld om te informeren over Everest Tax en de door het kantoor aangeboden juridische diensten.
Everest Tax doet alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is op het moment van publicatie, maar kan niet uitsluiten dat er onjuistheden, onvolledigheden of informatie beschikbaar is die niet up-to-date is.
Everest Tax behoudt zich het recht voor om toe te voegen aan, te verwijderen, te verbeteren of een deel van de informatie te wijzigingen op de website, zonder enige kennisgeving of aansprakelijkheidsinformatie vooraf. Everest Tax aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade. Everest Tax is de enige copyright-houder van alle informatie gegeven op deze website; geen enkele informatie mag verspreid of verveelvoudigd worden zonder voorafgaandelijke, uitdrukkelijke toestemming van Everest Tax.
Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de toepassing van het Belgisch recht