Archive for the ‘2020’ Category

Dividenduitkering in tijden van corona

Posted on: juni 19th, 2020 by Dimitri No Comments

In de plenaire vergadering van 30 april 2020 werd het wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie aangenomen. Het wetsontwerp voorziet in maatregelen o.m. op het vlak van de aanpassing van de berekening van de vermeerdering wegens geen of ontoereikende voorafbetalingen van de inkomstenbelasting.

(meer…)

Een overzicht van de fiscale maatregelen n.a.v. van het COVID-19 virus.

Posted on: maart 25th, 2020 by Dimitri No Comments

Het coronavirus houdt de hele wereld in zijn greep, en heeft de economie zo goed als lam gelegd. De overheid neemt daarom verschillende ondersteunende maatregelen. Hierbij een overzicht van de op vandaag reeds genomen fiscale maatregelen tegen de gevolgen van het corona-virus.

(meer…)

Sportfiscaliteit – Fiscaal statuut van de sportclub

Posted on: januari 27th, 2020 by Dimitri No Comments

De sportclub kan in verschillende vormen worden opgericht, namelijk als vennootschap, als vzw of als een feitelijke vereniging. Dit heeft ook zijn gevolgen voor het fiscaal statuut van de sportclub. Dit artikel geeft summier de fiscale gevolgen per rechtsvorm weer.

(meer…)

Sportfiscaliteit –  het fiscaal statuut van de sportbeoefenaar

Posted on: januari 20th, 2020 by Dimitri No Comments

Het fiscaal statuut van de sportbeoefenaar wordt bepaald door verschillende afzonderlijke regimes. Dit artikel tracht een opsomming te geven van deze afwijkingen in de personenbelasting en de btw vanuit het oogpunt van de sportbeoefenaar.

(meer…)

Fiscale visitatie: mag de fiscus echt zomaar uw data kopiëren?

Posted on: januari 7th, 2020 by Dimitri No Comments

De fiscale visitatie, of het recht van de administratie om toegang te eisen tot de beroepslokalen van de belastingplichtige blijft voor beroering zorgen.

(meer…)