Everest Tax

Cash geld over de grens

Al vele jaren is er een Europese Verordening ter voorkoming en opsporing van het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Deze voorziet onder andere in controles op personen die de grens van de Europese Unie overschrijden met 10.000 € of meer. Deze Verordening kent een opvolger (Verordening EU 2018/1672) met enkele nieuwe elementen.

(meer…)

Tags: ,

Onroerende voorheffing: vrijstellingen voor renovatie vastgoed aangepast

Hiervoor werden de bestaande vrijstellingen hervormd voor energiezuinige gebouwen, de woningen verhuurd via een sociaal verhuurkantoor, de verbouwing van handelspand naar woning en de renovatie van ongeschikte/onbewoonbare woningen.

(meer…)

Tags: , ,

Vrijstellingen van onroerende voorheffing: update 2018

16/11/2018

De onroerende voorheffing is de jaarlijks terugkerende belasting op onroerende goederen. Hiervoor zijn echter ook tal van vrijstellingen en vermindering voorzien zoals bijvoorbeeld de vrijstelling voor rusthuizen, of de vermindering wegens improductiviteit.

(meer…)

Tags: , , ,

Fiscale aandachtspunten bij overnamefinancieringen

02/11/2018

Francis Aelbrecht, ING Regiodirecteur Voorkempen, Filip Strauven, Kenny Simons en Ben Henderickx, ING Business Bankers KMO hebben het genoegen u uit te nodigen op de conferentie

(meer…)

Gesplitste aankoop: Raad van State vernietigt standpunt VLABEL

02/11/2018

De gesplitste aankoop van bv. vastgoed was jarenlang een populaire techniek om aan vermogensplanning te doen. Hierbij kochten de ouders het vruchtgebruik van bv. een appartement, en de kinderen de naakte eigendom. Deze aankoop werd dan voorafgegaan door een schenking van de aankoopprijs door de ouders aan de kinderen. Een strengere interpretatie van de wet door de FOD Financiën en VLABEL maakte deze techniek minder interessant. De Raad van State draaide recent echter de klok terug.

(meer…)

Tags: , ,

21% BTW op pro deo diensten van advocaten: inwerkingtreding onbekend

24/10/2018

Sedert 2014 zijn de diensten van advocaten aan BTW onderworpen, namelijk aan het 21%-tarief.  Voor pro deo diensten werd het nultarief toegepast. Een paar jaar geleden heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ 28 juli 2016, nr. C-543/14, ECLI:EU:C:2016:605.) echter geoordeeld dat dit niet conform was aan de BTW-richtlijn. Hierdoor moet België ook voor pro deo-diensten van advocaten het 21%-tarief toepassen. Het is echter nog niet duidelijk wanneer vanaf wanneer dit nultarief opgeheven zou worden..

(meer…)

Tags: ,

VOORDEEL ALLE AARD WONING, de ongelijkheid weggewerkt

18/10/2018

Het gratis ter beschikking stellen van een woning door een vennootschap aan de bedrijfsleider, wordt geacht een voordeel van alle aard uit te maken in hoofde van deze bedrijfsleider. Deze wordt op dit voordeel belast in de personenbelasting. Dit voordeel wordt begroot volgens  de regels vastgesteld in artikel 18, §3, 2. KB/WIB 92.

(meer…)

Tags: ,

INVEST EVENT 08.09.2018 – 10u

31/08/2018

Alles wat u moet weten om succesvol te investeren in vastgoed. 3 topsprekers geven de antwoorden op al uw vragen.
(meer…)

Het zomerakkoord: BCFA nodigt u uit op een lezing

13/04/2018

Het onderwerp van de avond: Het zomerakkoord. Impact op M&A van de recente wijzigingen in het fiscaal en vennootschapsrecht.

(meer…)

Tags:

Gratis ter beschikking stellen van een woning door een vennootschap

10/04/2018

Indien een bedrijfsleider een privé-woning – die eigendom is van zijn vennootschap – gratis bewoont, wordt de bedrijfsleider geacht een voordeel in natura te verkrijgen van zijn vennootschap.

(meer…)

Tags: ,