Everest Tax
fiscaal statuut sportclub

Sportfiscaliteit – Fiscaal statuut van de sportclub

27/01/2020

De sportclub kan in verschillende vormen worden opgericht, namelijk als vennootschap, als vzw of als een feitelijke vereniging. Dit heeft ook zijn gevolgen voor het fiscaal statuut van de sportclub. Dit artikel geeft summier de fiscale gevolgen per rechtsvorm weer.

Lees meer…

fiscaal statuut sportbeoefenaars

Sportfiscaliteit –  het fiscaal statuut van de sportbeoefenaar

20/01/2020

Het fiscaal statuut van de sportbeoefenaar wordt bepaald door verschillende afzonderlijke regimes. Dit artikel tracht een opsomming te geven van deze afwijkingen in de personenbelasting en de btw vanuit het oogpunt van de sportbeoefenaar.

Lees meer…

fiscale visitatie

Fiscale visitatie: mag de fiscus echt zomaar uw data kopiëren?

7/01/2020

De fiscale visitatie, of het recht van de administratie om toegang te eisen tot de beroepslokalen van de belastingplichtige blijft voor beroering zorgen.

Lees meer…