Everest Tax
uitgestelde meldingsplicht dac6

Uitgestelde meldingsplicht bij grensoverschrijdende fiscale constructies (DAC6)

24/07/2020

Situatie voor COVID-19

De Europese richtlijn houdt voor fiscale tussenpersonen in een aantal gevallen een  meldingsplicht van grensoverschrijdende fiscale constructies in.

Lees meer…

dac6 meldingsplicht

Meldingsplicht bij grensoverschrijdende fiscale constructies (DAC6)

24/07/2020

Op 20 december 2019 werd de Europese richtlijn (EU 2018/822) die voorziet in een verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen m.b.t. grensoverschrijdende fiscale constructies (de “DAC6”-richtlijn) in Belgische wetgeving omgezet. Vanaf 1 juli 2020 moet hierdoor informatie over sommige grensoverschrijdende constructies door tussenpersonen aan de fiscus doorgegeven te worden. Wij zetten voor u de krachtlijnen van de nieuwe regeling uiteen.

Lees meer…

fiscaal misdrijf

Fiscaal misdrijf: Gewijzigde spelregels in het fiscaal strafrecht

10/07/2020

In de nasleep van recente Europese rechtspraak zag de Belgische wetgever zich genoodzaakt een aantal wijzigingen aangaande de berechting van fiscale misdrijven door te voeren.

Lees meer…

dividend in coronatijden

Dividenduitkering in tijden van corona

19/06/2020

In de plenaire vergadering van 30 april 2020 werd het wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie aangenomen. Het wetsontwerp voorziet in maatregelen o.m. op het vlak van de aanpassing van de berekening van de vermeerdering wegens geen of ontoereikende voorafbetalingen van de inkomstenbelasting.

Lees meer…

fiscale maatregelen corona-virus

Een overzicht van de fiscale maatregelen n.a.v. van het COVID-19 virus.

25/03/2020

Het coronavirus houdt de hele wereld in zijn greep, en heeft de economie zo goed als lam gelegd. De overheid neemt daarom verschillende ondersteunende maatregelen. Hierbij een overzicht van de op vandaag reeds genomen fiscale maatregelen tegen de gevolgen van het corona-virus.

Lees meer…

fiscaal statuut sportclub

Sportfiscaliteit – Fiscaal statuut van de sportclub

27/01/2020

De sportclub kan in verschillende vormen worden opgericht, namelijk als vennootschap, als vzw of als een feitelijke vereniging. Dit heeft ook zijn gevolgen voor het fiscaal statuut van de sportclub. Dit artikel geeft summier de fiscale gevolgen per rechtsvorm weer.

Lees meer…

fiscaal statuut sportbeoefenaars

Sportfiscaliteit –  het fiscaal statuut van de sportbeoefenaar

20/01/2020

Het fiscaal statuut van de sportbeoefenaar wordt bepaald door verschillende afzonderlijke regimes. Dit artikel tracht een opsomming te geven van deze afwijkingen in de personenbelasting en de btw vanuit het oogpunt van de sportbeoefenaar.

Lees meer…

fiscale visitatie

Fiscale visitatie: mag de fiscus echt zomaar uw data kopiëren?

7/01/2020

De fiscale visitatie, of het recht van de administratie om toegang te eisen tot de beroepslokalen van de belastingplichtige blijft voor beroering zorgen.

Lees meer…