Everest Tax

Bezwaar tegen lokale en regionale belastingen

23/02/2015

Een provinciebelasting op ondernemingen gevestigd op het grondgebied van de provincie, een gemeentebelasting op gevaarlijke en hinderlijke bedrijven, een gewestbelasting op leegstaande bedrijfsruimten, lokale belastingen op drijfkracht, enz. Er bestaat een waslijst van lokale belastingen.

Juistheid van lokale en regionale belastingen

Soms gaat het om belastingen waarvan de bedragen niet al te hoog zijn, maar een vaststelling is dat verschillende lokale overheden recentelijk hun belastingtarieven hebben verhoogd. Daarnaast laten ook de gewesten niet na om gebruik te maken van hun belastingbevoegdheid. Meer en zwaardere belastingen wakkeren de kritische ingesteldheid aan van de belastingplichtigen. Meer dan vroeger wordt de juistheid van een gevorderde lokale en regionale belasting nagekeken en volgt het besluit dat tegen de heffing moet gereageerd worden.

Alle vragen over lokale en regionale belastingen

Maar op welke wijze moet bezwaar ingediend worden? Gelden voor lokale en regionale belastingen dezelfde regels? Hoe ziet de bezwaarprocedure eruit? Over welke rechten beschikken de belastingplichtigen? Mogen ze hun dossier inzien? Is tijdens de bezwaarprocedure overleg mogelijk? En welke algemene beginselen moeten in de procedure in het bijzonder gerespecteerd worden? Wijkt de bezwaarprocedure af van de procedure die beschreven is in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen? Of zijn er gelijkenissen?

Een voor de praktijk ongetwijfeld belangrijke vraag is eveneens: waar vinden we de principes terug die de fiscale procedure inzake lokale en regionale belastingen beheersen? Beschikken alle gewesten reeds over een eigen codex fiscale procedure?

Een causerie die wil bereiken dat de beoefenaars van een cijferberoep meer aandacht besteden aan de controle van de lokale en regionale heffingen en als eersten optreden om ook op dat vlak de fiscale belangen van hun cliënten te verdedigen.

Ontdek het hier.

Spreker:

Méhdi Zagheden
Advocaat Everest Advocaten, Wetenschappelijk medewerker FHS-Seminaries en VUB, Prof. FHS
Moderator:

Luc Maes
Voorzitter FHS en EHSAL-FHS-Seminaries, Prof. FHS, KU Leuven en UA

Plaats en Datum

Fiscale Hogeschool Brussel, 26 feb 2015, 12:30 – 14:30

 

Share